Friday, October 26, 2012

လယ္တီဝိပႆနာ တရားစခန္း


လယ္တီဝိပႆနာ တရားစခန္း ဖိတ္ၾကားစာ
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စန္းေခ်ာင္း၊ လယ္တီဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား
စခန္းကို လစဥ္လတိုင္း လျပည့္ေန႔မွ လျပည့္ေက်ာ္
() ရက္
ေန႔အထိ
() ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္လွစ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။
 
လယ္တီဝိပႆနာ ျပန္႔ပြားေရး ဗဟုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဩဝါဒါစရိယ
ဥကၠ႒ႏွင့္ နာယကမွာ  လယ္တီဒီပနီ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး
အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒြိပိဋကဓရ ဒြိပိဋကေကာဝိဒ အဂၢမဟာ ဂႏၴဝါစကပ႑ိတ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ အဂၢမဟာ ကမၼ႒ာနာ
စရိယ ဘဒၵႏၲ ဇာဂရာဘိဝံသ မဟာေထရ္ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။
 
စမ္းေခ်ာင္း၊ လယ္တီဝိပႆနာ တရားစခန္း၊ ရန္ကုန္ ၏
ကမၼ႒ာနာ စရိယမ်ားမွာ
_
ဓမၼာစရိယ အ႐ွင္ ေကာသလႅ၊
ဓမၼာစရိယ အ႐ွင္ ေတဇနိယ၊
ဓမၼာစရိယ ဦးသန္းခင္၊
ဓမၼာစရိယ ဦးလွကို   တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား ဇာတိဓမၼ၊ မရဏဓမၼ၊ အနိစၥဓမၼ၊ သမၼာ
ဒိ႒ိမဂၢင္ကို ေနဆဲတိုင္း ပြားမ်ားလိုျခင္း၊ ပြားမ်ားျဖစ္ျခင္းအက်ဳိး
ရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္_
လယ္တီဝိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္
အမွတ္ ၁၃၇ (က) ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း_ ၉၅-- ၅၃၄၃၂၉၊ ၉၅-- ၆၅၁ဝ၆၄၊             
ဖိတ္ၾကားသူ
_ ဦးေမာင္ေမာင္

Posted by  Nyan U and Aye Sat

Saturday, October 20, 2012

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [78]


ကိုယ့္အမွားသိၿမင္ ကိုယ္ျပဳျပင္ / Dr Ashin Pannissara (Dhammaduta) Bago, Mar 31, 2006.
Explaining_why people do wrong; how to correct oneself. Listen more
ငါတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ / Dr Ashin Pannissara (Dhammaduta) Yangon, Feb 2, 2007.
Manifestation of: the way of mundane world in which loss and gain, fame and dishonour, praise and blame, happi- ness and suffering are the facts of life with appropriate example. Listen more
ထာဝရေတြးထားရမယ့္ ဘဝအေရးမ်ား / Dr. Bhaddanta Nandamalabhivamsa (Rector, ITBMU) Yangon, 1369 B.E.
Mentioned: the reciprocal effect of right thinking and right view; the Buddha's instruction on right thinking. Listen more
ပဒါနိယဂၤသုတၱန္ (ယုံၾကည္ျခင္း) / Ashin Kundalabhivamsa (Saddhammaramsi Sayadaw) 1359 B.E.
With reference to "Padaniyanga Sutta", mentioned: the characteristics necessary to realize the truth in teaching; manifestation of Saddha; three ways of meditation_sitting, walking and observing in details. Listen more
ပုဂၢဳိလ္ခင္မွ တရားမင္ / Bhaddanta Vayaminda (Myauk-u Sayadaw) Mandalay, Oct 9, 2008.
Mentioned: two kinds of reverence; performing Dana meant for all monks (Sanghika Dana); importance of relationship between the preacher and listener of Dhamma; three works of Magga Sacca.   Listen more
ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းျဖင့္ ဥပမာျပပုံ / U Vimala (Mogok Sayadaw)  Mogok, Dec 2, 1959.
Three real worries (aging, illness and death) that parents and children ought to worry about each other and way to save (i.e. urging one another to do Vipassana Magga practice); the teaching of Ashin Nandaka to five hundred Bhikkhunis, giving "light" as an example.  Listen more
ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပုံ / U Vimala (Mogok Sayadaw)  Mogok, Dec 3, 1959.
Instruction to fulfil the wish of Panna rather than mind; explanation of Bahusuta Dhammapada person and Sutava Nibbindhika person; teaching of Ashin Nandaka to five hundred Bhikkhunis giving a "tree" as an example.  Listen more
သစၥာတရားႏွင့္ သစၥာစကား / Bhaddanta Vayaminda (Myauk-u Sayadaw) Mandalay, Oct 9, 2008.
Include: merits during Sasana; looking after oneself; the Four Noble Truths.  Listen more
အႏုဂၢတိတသုတၱန္ / Ashin Kundalabhivamsa (Saddhammaramsi Sayadaw) 1358 B.E.
Include: Exalting Vipassana Samma Ditthi; types of Sila; the Kammatthana which guard one_Buddhanussati, Metta, Asubha and Maranassati.  Listen more
အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာ / Dr. Bhaddanta Nandamalabhivamsa (Rector, ITBMU) Yangon, 1370 B.E.
Describing: Tripita; texts of Abhidhamma and benefits of learning them; expounding of Abhidhamma in Deva Realm by the Buddha. Listen more

Posted by Nyan U and Aye Sat

Friday, October 5, 2012

သာသနာ့ေျမ လႉထိုက္ေပ ရေလထာဝရကုသိုလ္


 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕၊ ဝိဇၨာညီေနာင္ေစတီ ဖက္စုံျပဳ ျပင္ႏိုင္ေရး

 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊
 
တြံေတးၿမိဳ႕ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ဝိဇၨာညီေနာင္ေစတီေတာ္သည္
 
တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ လယ္တီ ဝိပႆနာ တရားစခန္း အတြင္း၌ တည္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ
 
ေစတီေတာ္ကို ဖက္စုံျပဳျပင္ေနသည့္အျပင္  ေစတီေတာ္ အနီးရွိ ေျမကိုလည္း
 
"သာသနာ့ေျမ" အျဖစ္ ဝယ္ယူလိုပါသည္။ ေျမ တစ္ဧက ရွိပါသည္။
 

ေစတနာရွင္၊ သဒၶါရွင္ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို ့မွ သာသနာျပဳ ကုသိုလ္ထူးကို ရယူ
 
လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 
ဆက္သြယ္ရန္
 
ဓမၼာစရိယ ဦးသန္းခင္ (လယ္တီကမၼ႒ာနာစရိယ
 
၁၉၊ နီလာလမ္း၊ () ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  
 
ဖုံး၊ ၀၉-၇၃၀၂၆၇၁၀ 

ဆရာေလး ေဒၚယုသိဂၤ ီ

လယ္တီ ဝိပႆနာ တရားစခန္း၊  ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း (ရွမ္းရြာၾကီးအနီး) 
 
တြံေတးၿမိဳ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ 


Posted by Nyan U and Aye Sat

Audiography on Theravada Dhamma Discourses [77]

ကဠာယမု႒ိဇာတ္ / U Sumangala (Daeou Sayadaw) Mandalay, Oct 2, 2006.
Explaining how present time is the most valuable one and urging to practise insight knowledge immediately with reference to "Kalayamutthi Jataka".  Listen more
ဂေဝသီသုတ္ / U Sumangala (Daeou Sayadaw) Mandalay, Oct 3, 2006.
Description of merit, demerit and the highest Panna with reference to "Gavesi Sutta".  Listen more
စုတိ ပဋိသေႏၶ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Nov 27,1959.
Indirect and direct causes to attain Nibbana; observing Vedananupassana; the works of Noble Eightfold Path.
Listen more
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ () / Ashin
Janakabhivamsa
(Chanmyay Sayadaw) Yangon [no date]
Manifestation of the most auspicious sign_Great learning and skill in work, giving the stories of 1. a wise merchant, 2. the wise carpenter of the King Bodhi and 3. the man who was skillful in throwing stones to things and made different shapes as examples.  Listen more
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္ () / Ashin
Janakabhivamsa
(Chanmyay Sayadaw) Yangon [no date]
Explaining the three most auspicious signs which include: 1. a highly trained discipline, 2. well-spoken speech and 3. looking after one's mother and father.  Listen more
သကၠပဥွသုတ္ အဆက္ တရားေတာ္ / U Dhammasara
(Hsinphyukyun Sayadaw)
Jul 24, 1990.
Described: Satipatthana Bhavana Magga; necessary Adhipati in practising insight knowledge; Eissa and Micchariya that invite dangers.  Listen more
သကၠပဥွသုတ္ အဆံုးသတ္ တရားေတာ္ / U Dhammasara
(Hsinphyukyun Sayadaw)
Jul 24, 1990.
Mentioned: the causes of Eissa and Micchariya; love and hatred; desire (Chanda) and reflection (Vitek); Papanca (Tanha, Ditthi, Mana); types of_Chanda,Vitek and Vedana; observing Vedana.    Listen more
အရႈံးမရွိေသာ ဒႆန/ ဓမၼဓိ႒ာန္ ဘာသာေ႐ြးနည္း / Ashin Javana (Metta Shin) Yangon, 1367 B.E.
Choosing the right religion; worshipping Tri-ratana (the Buddha, the Dhamma and the Sangha).    Listen more
အာသေဝါတရားေလးပါး တရားေတာ္ / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 4, 1959.
Description of Asava that make continuous Dukkha; balancing Indrias ( Viriya-Samadhi, Saddha Panna, Sati) giving Bhikkhu Sona as an example.   Listen more
အႏၶသုတ္ / Ashin Javana (Metta Shin) Yangon, 1367 B.E.
How human's life is short; the essential Panna; two kinds of blind person; advice to be a virtuous person; charac-teristics of Sotapanna. Reference_"Anda Sutta'.  
Listen more

Posted by Nyan U and Aye Sat